Aigua

L’aigua, un bé al teu abast

Alta de noves instal·lacions, detecció de fuites, desembossaments domèstics, control del consum, modificació d’instal·lacions existents.
Canvi de bateries de comptadors i substitució de tot tipus de claus.

Llum

No et quedis desconnectat del subministrament

Alta de noves instal·lacions i manteniment de les ja existents, butlletins de reconeixement, contractes de manteniment preventius i obligatoris, memòries tècniques, reparació i detecció d’avaries domèstiques i industrials.

Gas

Solucionem les teves avaries

Alta de noves instal·lacions, butlletins, reparació de defectes, canvi d’escalfadors i de sortides de fums. Revisions periòdiques. Substitució de plaques de cocció i comprovació de fuites en circuits interns i externs. Canvi de canonades de plom per canonades de coure. Substitució de bateries de comptadors per a adaptar-les a la normativa vigent.

Climatització

Estigues confortable a la teva llar

Alta de noves instal·lacions, neteja de calderes domèstiques i contractes de manteniment. Reubicació de radiadors seguint els criteris de confortabilitat i eficiència energètica. Instal·lació de nous aparells d’aire condicionat inverter, neteja de màquines compressores i splits, comprovació de càrregues.