Gas

Solucionem les teves avaries.

Alta de noves instal·lacions, butlletins, reparació de defectes, canvi d’escalfadors i de sortides de fums. Revisions periòdiques. Substitució de plaques de cocció i comprovació de fuites en circuits interns i externs. Canvi de canonades de plom per canonades de coure. Substitució de bateries de comptadors per a adaptar-les a la normativa vigent.