No et quedis desconnectat del subministrament

Alta de noves instal·lacions i manteniment de les ja existents, butlletins de reconeixement, contractes de manteniment preventius i obligatoris, memòries tècniques, reparació i detecció d’avaries domèstiques i industrials.