Reparació de fuita de gas en montant general

Reparació de fuita de gas en montant general mitjançant treballs verticals.